I moodul

I OSA – KURSUSLASTEGA TUTVUMINE
1. Koolitajaga tutvumine, kodukord ( 5 min)
2. Kursuslastega tutvumine(10 min)
II OSA – KURSUSE TUTVUSTUS
3. Kursuse tutvustus  (loeng, 5 min)
III OSA – AUTORIÕIGUSED JA ÕPETAJATE ÜLDPÄDEVUSED
4. Autoriõigused (loeng, 15 min)
Õppetöös vabalt kasutatavad fotod
http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
http://www.freefoto.com/index.jsp
http://www.public-domain-photos.com/
Õppetöös vabalt kasutatavad helifailid
http://www.jamendo.com/en/
http://www.freesound.org/
http://soundbible.com/
5. Õpetajate IKT-alased üldpädevused (doc)
– iseseisev tutvumine
– eneseanalüüs
IV OSA- KODULEHE LOOMINE
6. Milleks kasutada kodulehte?  (arutelu, 10 min)
7. Õpetajate loodud kodulehed  (iseseisev uurimine, võrdlemine, meeldivaima väljaselgitamine, 30 min )
Tiia mängunurk – (Tiia Salm) loodud programmiga Weebly
Puslemaa –  (Eve Saare) loodud programmiga Weebly
Ristsõnad (Ruth Kampmann) – loodud programmiga Google Sites
Tiia koduleht– (Tiia Salm) – loodud programmiga Google Sites
Tiiu koduleht– Tiiu Leibur – loodud programmiga Google Sites
Tiina klass – (Õpetaja Tiina) – loodud programmiga Sauropol
Õpime mõõtma – (Pille Tina-Kuusik) – loodud programmiga Sauropol
Pireti õppematerjalid – (õpetaja Piret) – loodud programmiga Yola
Tuuli koduleht – (Tuuli Koitjärv)
Ülesandeid ja harjutusi– (Eve Reisalu) – loodud programmiga Yola
8. Kodulehe loomine (20 min)
Weebly  
( juhend )
Google Sites – (juhend)
Yola – (juhend)
Sauropol(juhend)
webs
(juhend)

juhendid

– konto loomine, registreerumine
– töövahendite tutvustamine
9. Individuaalne töö kodulehega koolitaja juhendamisel  (65 min)
– lehekülgede loomine, sisu lisamine,
– dokumentide üleslaadimine
– kodulehele linkimine, vistutamine
 V OSA- KOKKUVÕTE
10. Kokkuvõte moodulist (10 min)
11. Kodune töö:
kodulehele uute vajalike lehtede loomine ja ühele sisu lisamine, täiendamine
Advertisements